Kötelező 2024, lakás, casco, utas, Biztosítás Miskolc


A tartalomhoz

KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 2022-2023 KGFB MISKOLCON

KÖTELEZÖ BIZTOSÍTÁS

Kötelező biztosítás kötés - Év közbeni- Év végi biztosító váltás 2022-2023!

12 biztosító 1 helyen
Hívj telefon+36 30-219-9115

2022-2023 évi kötelező
biztosítás díjszámítás
Biztosító váltás alkusz
irodánkban Várunk !


Fontos tudnivalók a kötelező felelősség biztosításról


A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján
a biztosító a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károkat téríti meg. Mivel közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha üzembentartója érvényes gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, erre a biztosításra minden gépjármű tulajdonosnak szüksége van!

Magyarországon a 190/2004. (VI.8.) Kormányrendelet szerint minden gépjármű üzembentartójának kötelessége kötelezű gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.
A biztosítási piacon jelenleg 14 biztosító társaságnál és 1 biztosító egyesületnél van lehetőség a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (gfb) megkötésére. Gépjármű a Magyar Köztársaság területén kizárólag e feltételek fennállása esetén üzemeltethető.

A kötelező felelősség biztosítás célja
A vétlen károsult teljes körű kártérítést kapjon akkor is ha a károkozó anyagi lehetoségei ezt nem tennék lehetővé. A gépjármű tulajdonba vételétől az üzembentartónak (tulajdonosnak) folyamatosan rendelkeznie kell érvényes kgfb-vel. Adásvételkor az elöző tulajdonos által kötött GFB hatályát veszti, tehát az új tulajdonosnak azonnal új GFB-vel kell rendelkeznie. A díjakat éves, féléves, negyedéves, illetve a lakossági folyószámláról történő utalás esetén havi gyakorisággal lehet fizetni.

A biztosítás meglétét a rendőrség ellenőrzi.
Amennyiben a gépjármű nem rendelkezik érvényes kgfb-vel, a forgalmi engedélyét bevonhatják, és bírságot rónak ki, ha 15 napon belül nem igazolja a kgfb meglétét. Az alábbi hivatalos iratokkal tudja igazolni biztosítása meglétét: ajánlat és díjnyugta, kötvény,befizetési csekk negyedéves vagy éves igazolólap és előzetes fedezetigazolás. Ha a gépjárműre nincs érvényes felelősségbiztosítási szerződés, a másnak okozott kárt a Kártalanitási Számla rendezi. Ebben az esetben a kifizetett kártérítési összeget és az azzal kapcsolatos költségeket a károkozónak vissza kell fizetnie a Kártalanítási Számla részére.

A bonus/malus rendszer
Arra szolgál, hogy mindenki a károkozásával arányos mértékű díjat fizessen. Ennek értelmében magasabb díjat fizet az, aki kárt okoz és alacsonyabb díjat az, aki gépjárművével nem okoz kárt. A bonus/malus rendszerbe tartoznak a személyautók buszok, tehergépjármuvek, vontatók, mezogazdasági vontatók és motorkerékpárok. A bonus/malus kategória a biztosítás alapdíját módosítja. A rendszerben 10 bonus, 4 malus és 1 alapdíjas fokozat van. Minden bonus fokozat 5% kedvezményt jelent az előző fokozathoz képest. A malus fokozatokban többletdíjat kell fizetni.

Megfigyelési időszak:
amely az adott biztosítási év január 1-től december 31-ig tartott 2009.12.31-ig. A szerződés bonus/malus besorolása január 1-jétol egy fokozatot javul, ha:az elöző megfigyelési időszakban nem okoztak vele GFB szerződés terhére kifizetett kárt és az elöző megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig érvényes szerződése volt. 2010.01.01 után kötött szerződések tekintetében már a megfigyelési időszak a biztosítás kockázatviselének napján kezdödik és 1 évig tart.

Károkozás esetén:
személygépkocsival vagy motorkerékpárral 1 kárt okoz, akkor 2 fokozattal lép vissza a bonus/malus skálán. 2 kár 4 fokozatot, 3 kár 6 fokozat visszalépést jelent. 4 vagy több kár esetén automatikusan M04 fokozatba sorolják a szerződést.
Buszok, tehergépjármuvek, vontatók, mezőgazdasági vontatók esetében 1, 2, 3, és 4 kár esetén 1, 2, 3, és 4 fokozattal romlik a besorolás, míg 5 vagy több kár esetén mindig M4.

Kötelező biztosítási szerződés megszüntethető


  • A gépjármű elidegenítésével/eladásával/
  • A gépjármű végleges forgalomból kivonásával
  • Üzembentartó váltással
  • A biztosítási szerződés szüneteltethető a gépjármű ideiglenes forgalomból kivonásával 6hónapig.
  • közös megegyezéssel indokolt esetben


Gépjármű eladása után
és két éven belüli új szerződéskötés esetén az elért fokozat érvényes marad az új kgfb-szerződésnél. Felhívjuk figyelmét, hogy a megszerzett bonus/malus fokozat csak azonos gépjármű-kategóriába tartozó szerződésre vihető át. (Ez azt jelenti, hogy pl. személygépkocsin megszerzett bonus/malus fokozat csak személygépkocsi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésére vihető át).

Új szerződés kötésekor
Meg kell adni adni az eladott vagy végleg forgalomból kivont előmény gépjármű biztosítási szerződésének kötvényszámát, kárnyílvántartási számát bonus vagy malus fokozatát. Ezen adatok alapján a központi kárnyílvántartó rendszerből az új biztosító lekérdezi a gépjármű üzembentartójának kárelőzményét bonusát vagy malusát. Amennyiben nem pontos híbás adatokat ad meg a biztosító nem tudja leellenőrizni kárelőzményét és visszasorolja A0 alap osztályba.Kárelőzmény módosítását személyesen kell intéznie biztosítójánál .

Díj nem fizetés
Díj nem fizetés miatt megszünt kötelező felelősség biztosítása, akkor a hátralévő biztosítási időszak részére fedezetet nyújtó szerződést csak annál a biztosítónál lehet újra megkötni, ahol a biztosítási szerződés díj nem fizetéssel szünt meg. Az új ajánlatot kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, ahol a szerződés az adott évben díj nem fizetéssel szünt meg. A díjjal nem fedezett időszakra fedzetlenségi díjat kell fizetni.

Fedezetlenségi díj

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén a biztosítással nem fedezett napokra fedezetlenségi díj fizetendő. A fedezetlenségi díjat az üzemben tartójának kell megfizetnie. A díjat a biztosító szedi be és a beszedett díjakat a MABISZ kezeli. A díj a kártalanítási számlára kerül. A beszedett díjból a kötelező biztosítással nem rendelkező járművezetők által okozott károkat téríti meg.

Milyen esetekben fizetendő kgfb fedezetlenségi díj ? akkor fizetendő, ha van biztosítással nem fedezett időszak. Ilyen lehet például, ha a szerződés díjnemfizetéssel szűnt meg év közben, és újra megköti a szerződő.
Adásvételkor az új tulajdonos nem a jármű adásvételének napján köti meg a biztosítást, csak néhány nappal később az adás vétel és biztosítás kötés napja között eltelt időszakra, kötelező biztosítási fedezetelenségi díjat kell fizetni.

Kötelező váltás 2022. kérdések-válaszok
Kötelező biztosító váltás 2022-2023-évre


Év végi kötelező biztosító váltás 2023 évre

azok válthatnak kötelező biztosítást év végén akik 2010 január 1 előtt kötöttek kötelező biztosítást. A biztosítók folyamatosan teszik közzé a következő évi kötelező felelősségbiztosítás díjait. Az ügyfeleknek 30 napja van arra, hogy eldöntsék váltanak e biztosítót! Minden évben egyszer lehet váltani.Az év végére december 31-re fel lehet mondani a kgfb biztosítási szerződést. Felmondást december 1-ig kell el juttatnia kötelező biztosítójához. A felmondásnak az évforduló előtt 30 nappal tudomásra kell jutnia kötelező biztosítónak.

2013. 01 01 től változott a biztosítók díjtarifa hírdetése, év közben többször is változtathatnak kötelező biztosítási díjat csak 60 nappal előbb ki kell hírdetni. A kihírdetést a felügyelet Magyar Nemzeti Bank( MNB ), Mabisz és a biztosító honlapján kell közzétenni

Évközbeni Kötelező biztosítás váltás 2022 ben

Akik 2010 január 2 után kötötték meg kötelező biztosításukat azok biztosítási évfordulója kötelező biztosítási szerződés megkötésének napja lesz. Pl ha biztosítás megkötése 2010 április 24-én történt akkor 2011 április 24 én lehet kgfb biztosítást váltani.Továbbra is az évforduló előtt 30 nappal kell a biztosító tudomására juttatni a felmondást. A biztosító évforduló előtt 50 nappal tájékoztatni kell ügy az esetleges díj változásról.Hívj telefon+36 30-219-9115FŐOLDAL | KÖTELEZÖ BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS | KÖTELEZÖ BIZTOSÍTÁS | LAKÁSBIZTOSÍTÁS | UTASBIZTOSÍTÁSOK | GÉPJÁRMŰ ÁTÍRÁS | EREDETISÉGVIZSGÁLAT | BIZTOSÍTÁSOK | ÜGYFÉLSZOLGÁLAT | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe